Over AcademicX

Beter leren door te oefenen

AcademicX is speciaal ontwikkeld voor hbo-studenten. Hier vinden zij extra studie- en oefenmateriaal bij de reeks Beter in … en binnenkort bij Aan de slag met … Met een unieke code uit het boek kunnen studenten een product activeren en op de digitale boekenplank plaatsen. De wisselwerking tussen de boeken en de portal is uniek: hiermee bereiden studenten zich optimaal voor op het tentamen!

Persoonlijke voortgang
AcademicX houdt de score van de student bij, ook als hij of zij even stopt met de toets. Studenten kunnen ook vragen overslaan, of teruggaan naar eerdere vragen. Dat is prettig, want soms verwerf je een bepaald inzicht als je wat meer vragen beantwoord hebt. Per toets worden de score en de voortgang getoond. Hierdoor is het mogelijk dat studenten zich geheel zelfstandig de stof eigen kunnen maken. Natuurlijk motiveert de docent en legt uit waar dat nodig is. Want een toetsportal is prachtig, maar soms werkt de persoonlijke uitleg van een docent toch het best.
 
Feedback
De feedback op de vragen is duidelijk geformuleerd, geheel in overeenstemming met de kernachtige stijl van de boeken. Bij elk antwoord kan direct feedback worden opgevraagd. De antwoorden met feedback kunnen ook aan het eind van de toets bekeken worden.
 
Oefenen oefenen oefenen
Veel docenten geven aan dat studenten vaardigheden het beste verwerven door heel veel te oefenen. Dat oefenmateriaal kan de student op deze portal vinden, en in het boek bij elk hoofdstuk.